Úvod Produkty BIHOL 46

BIHOL 46

Hydraulický olej je určený pro hydrostatické a hydrodynamické mechanismy strojů. Jsou vhodné do rychlouzávěrů vodních elektráren.

Parametry

Bod vzplanutí Nejnižší teplota, při které unikne ze zahřívaného vzorku nad jeho hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par a vzduchu po přiblížení pomocného plamene vzplane a opět zhasne. 220
Bod tuhnutí Nejnižší teplota testovaného vzorku při postupném ochlazování, kdy testované médium přestane téct, zpravidla o 3 °C méně než bod tekutosti. -10
Biolog. odbour. za 21 dnů Biologicky dostatečně rychlý rozklad oleje bez efektu na faunu a flóru. Biologický rozklad sledován analýzou rozpuštěného kyslíku během 21 dnů. >80
Viskozitní třída ISO-VG ISO VG 46
Kin. viskozita při 40 °C Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. 42-48
Kin. viskozita při 100 °C 7-8,5
Viskozitní index Viskozitní index (VI) udává změnu kinematické viskozity olejů s teplotou. Vyšší VI znamená menší změnu viskozity s teplotou. BIONA bio-oleje s VI až 220. Min. 180
Hustota při 20 °C 918,2

Mám zájem

Použití

Velikost balení

Velikost balení 1 l1 l

Velikost balení 5 l5 l

Velikost balení 10 l10 l

Velikost balení 20 l20 l

Velikost balení 60 l60 l

Velikost balení 200 l200 l

Velikost balení 1000 l1000 l