Úvod Produkty BIHOL 68

BIHOL 68

Hydraulický olej je určeny pro hydrostatické a hydrodynamické mechanismy strojů.

Parametry

Viskozitní třída ISO-VG ISO VG 68
Kin. viskozita při 40 °C Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. 65-71
Kin. viskozita při 100 °C 7-8,5
Viskozitní index Viskozitní index (VI) udává změnu kinematické viskozity olejů s teplotou. Vyšší VI znamená menší změnu viskozity s teplotou. BIONA bio-oleje s VI až 220. Min. 180
Hustota při 20 °C 918
Bod vzplanutí Nejnižší teplota, při které unikne ze zahřívaného vzorku nad jeho hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par a vzduchu po přiblížení pomocného plamene vzplane a opět zhasne. 220
Bod tuhnutí Nejnižší teplota testovaného vzorku při postupném ochlazování, kdy testované médium přestane téct, zpravidla o 3 °C méně než bod tekutosti. -10
Biolog. odbour. za 21 dnů Biologicky dostatečně rychlý rozklad oleje bez efektu na faunu a flóru. Biologický rozklad sledován analýzou rozpuštěného kyslíku během 21 dnů. >80

Mám zájem

Použití

Velikost balení

Velikost balení 1 l1 l

Velikost balení 5 l5 l

Velikost balení 10 l10 l

Velikost balení 20 l20 l

Velikost balení 60 l60 l

Velikost balení 200 l200 l

Velikost balení 1000 l1000 l