Úvod Produkty BIPOL 100

BIPOL 100

Olej BIPOL je univerzální a používá se po celý rok. Slouží k mazání řetězů a lišt motorových pil, stacionárních pil a pro mazání řetězů harvestorů.

Výhody:

  • excelentní výkonnost biologicky odbouratelného oleje BIPOL
  • výborné mazací, antikorozivní a protioděrové vlastnosti
  • využití moderní technologie výroby zaručuje perfektní oxidační stabilitu a adhezní vlastnosti
  • splňuje striktní požadavky pro certifikaci EU Ecolabel (číslo CZ/027/001)
  • úspora spotřeby až 40%!
  • prodloužení životnosti nástrojů (řetězů) a náhradních součástek
  • při provozu vykazuje až o 12% nižší teplotu v nejvíce namáhaném bodě
  • biologicky odbouratelný olej (98% během 21 dní dle specifikace CEC-L33-A-93 test)
  • pozitivní efekt na redukci CO2, výroba na základě obnovitelných zdrojů
  • šetrný k lidskému zdraví

BIPOL 100

Parametry

Viskozitní třída ISO-VG ISO VG 100
Kin. viskozita při 40 °C Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny. 90-110
Hustota při 20 °C 936,9
Bod vzplanutí Nejnižší teplota, při které unikne ze zahřívaného vzorku nad jeho hladinu do vzduchu tolik par, že vzniklá směs par a vzduchu po přiblížení pomocného plamene vzplane a opět zhasne. 300
Bod tuhnutí Nejnižší teplota testovaného vzorku při postupném ochlazování, kdy testované médium přestane téct, zpravidla o 3 °C méně než bod tekutosti. <=-30
Biolog. odbour. za 21 dnů Biologicky dostatečně rychlý rozklad oleje bez efektu na faunu a flóru. Biologický rozklad sledován analýzou rozpuštěného kyslíku během 21 dnů. >80

Mám zájem

Použití

Velikost balení

Velikost balení 1 l1 l

Velikost balení 5 l5 l

Velikost balení 10 l10 l

Velikost balení 20 l20 l

Velikost balení 60 l60 l

Velikost balení 200 l200 l

Velikost balení 1000 l1000 l